Huurdersbescherming en huurrecht

In Nederland is een huurder goed beschermd. Veel (toekomstige) verhuurders hebben de angst dat de huurder voor onbepaalde termijn wil blijven zitten. Het is belangrijk het volgende te weten:

De huurdersrechten zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek biedt uitgebreide bescherming voor huurders in Nederland.  Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. De wet laat in slecht beperkte mate een ontbinding van een huurovereenkomst toe. Dan moet al gauw worden gedacht aan wanbetaling, overlast en dergelijke. Het huurrecht biedt echter wel mogelijkheden voor eenzijdige opzegging in het geval er een huurcontract voor bepaalde tijd is aangegaan.

In het huurrecht is er namelijk ruimte vrijgemaakt voor huurcontracten met een bepaalde tijd. Het huurcontract moet in dat geval een voorwaarde bevatten waarin is geregeld dat de woningeigenaar de verhuurde woning na afloop van de huurtermijn weer zelf wil gaan bewonen. Op basis van deze opzeggingsgrond kan de verhuurder de huurovereenkomst ter zijner tijd eenzijdig opzeggen.

Belangrijk om te weten is dat er altijd een opzegtermijn in acht genomen moet worden. Deze termijn beloopt minimaal drie maanden. Het is duidelijk dat bij expats, maar ook bij anderen die overwegen tijdelijk te gaan verhuren, veelal sprake is van een situatie waarin het voor de hand ligt om de zaken op de boven aangegeven wijze vast te leggen. Ook dan blijft het uiteraard belangrijk om bij de keuze van de huurder zorgvuldig te werk te gaan. Dat geeft de beste garantie dat de huurder zich aan de afspraken houdt en dat u, als verhuurder, zorgeloos uw woning met plezier kunt verhuren.

Een gedegen huurcontract is uiteraard een basisvoorwaarde voor goede verhuur. Indien u als huurder of verhuurder hier weinig ervaring mee heeft, is het verstandig om u te laten adviseren door een betrouwbare makelaar, zoals een verhuurmakelaar van Domica.

Franchiseorganisatie Domica is de grootste verhuurmakelaar van Nederland. De huurders en verhuurders van Domica profiteren van de landelijke bekendheid van het merk Domica en het bijbehorende netwerk van huurders en verhuurders. 

Verhuurmakelaar Domica kan huurders en verhuurders tevens volledig ontzorgen op gebied van technisch en financieel beheer. Via beheermaatschappij Vivenda-Vastgoedmanagement kan het beheer gedurende de huurperiode professioneel worden uitgevoerd... tegen een scherp beheertarief.