Amsterdam-noord is een populaire plek om te wonen en huren

Aan de overkant van het IJ, tegenover het centraal Station van Amsterdam, ligt het stadsdeel Amsterdam noord. Dit stadsdeel is de laatste jaren, mede door de aanleg van de noord-zuidlijn, enorm in opkomst. Er worden moderne nieuwe woonwijken gebouwd en ook vele bedrijven maken de oversteek. Zoekt u ook een woning via Domica Amsterdam in een van deze wijken of buurten? 

Het gebied dat nu Amsterdam-Noord vormt wordt sinds 1824 doorsneden door het Noordhollandsch Kanaal, dat aan de zuidzijde via de Willemssluizen in verbinding staat met het IJ. Pas in de 19e eeuw groeide dit stuk Amsterdam door aanplempen met havenslib en droogmaking. Zo ontstaan de Buiksloterham en Nieuwendammerham. Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 krijgt Amsterdam dringend behoefte aan industrieterreinen. Zo vestigt Fokker er zijn vliegtuigenfabriek na de Eerste Wereldoorlog. In de loop van de 20e eeuw ontwikkelt Amsterdam-Noord zich tot het belangrijkste industriegebied van Amsterdam. De scheepsvaart, zware en petrochemische industrie komen tot grote bloei.

In de Tweede Wereldoorlog was de industrie in Amsterdam-Noord doelwit van bommen. Amsterdam-Noord kreeg zijn huidige omvang toen de gemeente in 1921, behalve in het westen en zuidoosten, ook in het noorden landelijke gebieden annexeerde. In dat jaar werden de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam (met Zunderdorp) en Ransdorp (met Schellingwoude, Durgerdam en Holysloot) geannexeerd. In 1966 werd nog een deel van Landsmeer alsmede een deel van de gemeente Oostzaan aan het Amsterdamse grondgebied toegevoegd. Amsterdam-Noord is ook bekend om zijn tuindorpen; Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Buiksloot en Tuindorp Oostzaan.

Sinds de jaren zestig is de scheepsbouwindustrie grotendeels verdwenen. Op de plaats van de vroegere ADM verrees in de jaren tachtig een nieuwe woonwijk, IJplein. Op het terrein van de vroegere NDSM zijn sinds de jaren negentig kunstenaars neergestreken. Inmiddels is hier de Mediawharf ontstaan, het nieuwe mediacentrum. De oude hallen en loodsen worden herontwikkeld tot kantoorruimte voor de creatieve sector. Een groot deel van het oude Shellterrein is nu tot woonwijk ontwikkeld, Overhoeks. Hier is ook nieuwe gebouw van het Nederlands Filmmuseum, aan de oever van het IJ, bevindt zich hier.

Wilt u ook de oversteek maken en zoekt u een huurwoning in Amsterdam-noord? Domica Amsterdam centrum heeft diverse opties (kamers, studio’s, appartement of woonhuis) voor u beschikbaar!