Domica

42 properties have been leased in the last 30 days.

Klaaskampen, 1251 KP Laren

Klaaskampen, 1251 KP Laren
€1,750 /mo

General

In het centrum van Laren zijn in woon-/ werk-/ winkelcomplex “De Postkoets” een kantoorunit beschikbaar. Het betreft nummer 26. De unit is gelegen op de eerste verdieping en is groot ca. 107 m² (inclusief omslag algemene ruimten). “De Postkoets” is onder architectuur van J. Verhoeven gebouwd en is gelegen op de hoek Nieuweweg, Klaaskampen en Schoutenbosje. De architect heeft zich laten inspireren... More info

Features

Offer
Reference number DHV00656
Price €1,750 per month
Deposit €5,250
Upholstered Yes
Upholstered Upholstered
Acceptance By 01 January 2017
Obtainable from 01 January 2017
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Office
Type of construction Existing estate
Construction period 1971
Rooftype Front gable
Surfaces and content
Plot size 102 m²
Mapping
Number of floors 5

Description

In het centrum van Laren zijn in woon-/ werk-/ winkelcomplex “De Postkoets” een kantoorunit beschikbaar. Het betreft nummer 26. De unit is gelegen op de eerste verdieping en is groot ca. 107 m² (inclusief omslag algemene ruimten). “De Postkoets” is onder architectuur van J. Verhoeven gebouwd en is gelegen op de hoek Nieuweweg, Klaaskampen en Schoutenbosje. De architect heeft zich laten inspireren door het Neo Classicisme.

Naast nummer 26 is ook nummer 22 beschikbaar voor verhuur. Een combinatie van beide kantoorunits is bespreekbaar.

De locatie is zeer goed bereikbaar vanaf snelweg A1.

Bouwlaag Metrage (in m²) Status
1 ca. 107m² Beschikbaar
Object:
De kantoorruimte is gelegen op de 1ste verdieping. De centrale entree partij bevind zich aan de klaaskampen. Er is een lift aanwezig.

Indien gewenst kan er een parkeerplaats in de kelderruimte gehuurd worden.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:

cv-installatie met radiatoren;
Plafond;
Aansluitingen t.b.v. data- en elektrabekaling;
Zelfstandige pantry;
Zelfstandig toilet.
In overleg met verhuurder zijn aanpassingen aan het huidige opleverniveau bespreekbaar.

Parkeergelegenheid:
Aanwezig in ondergelegen parkeerkelder.

De huurprijs bedraagt € 150,- per plaats per maand exclusief BTW.

Bestemming:
Het object heeft een kantoorbestemming.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.750,- per maand exclusief BTW, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 20,- per m² per jaar exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:

Levering Elektra
Levering water
Onderhoud brandblusmiddelen
Onderhoud technische installaties
Onderhoud lift
Schoonmaak algemene ruimte
Glasbewassing
Klein onderhoud
Onderhoud buitenterrein
Dakinspecties
Containerlediging
5% administratiekosten
Levering gas moet huurder zelf voor zorgdragen
Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van twaalf maanden.

Een kortere termijn is bespreekbaar.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Waarborg:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Social