Verhuren via de leegstandwet in Eindhoven

U wilt u uw te koop staande woning in Eindhoven verhuren via de leegstandwet?

Wat houdt de leegstandwet in?
De leegstandwet is een regeling die de eigenaar van een (koop)woning de gelegenheid biedt de woning tijdelijk te verhuren. In veel gevallen zal er van deze regeling gebruik worden gemaakt wanneer de woning al een tijd te koop staat en nog niet verkocht is. Bij verhuur via de leegstandwet hoeft de verhuurder, in tegenstelling tot de gewone verhuur, niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden waardoor de verhuurder de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst op te zeggen. Wel dient de verhuurder bij deze manier van verhuren een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Hier kan Domica Eindhoven u bij ondersteunen.

Komt uw woning in aanmerking voor de leegstandwet?
De leegstandwet creëert dus de mogelijkheid een woning tijdelijk te verhuren. Voordat u uw woning kunt verhuren via de leegstandwet, moet de woonruimte aan de volgende criteria voldoen. Het betreft een woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:

  1. Nog nooit bewoond is geweest ( bijvoorbeeld nieuwbouw);
  2. In een periode van ten minste 12 maanden voor de leegstand van de desbetreffende woning, in zijn geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest door de eigenaar ( of wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); of
  3. In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) als woonruimte verhuurd is geweest; of het betreft
  4. Een woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

 De woning voldoet aan bovenstaande criteria, maar hoe zit het met de hypotheekverstrekker?

Het is noodzakelijk wanneer u over een hypotheek beschikt, toestemming te vragen bij uw hypotheekverstrekker. Dit is belangrijk omdat veel hypotheekverstrekkers het verhuren van een koopwoning verbieden, een renteverhoging vragen bij verhuur, of beperkende regels in de overeenkomst hebben opgenomen. Als u toestemming vraagt, vergeet dan niet te melden dat het om tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet gaat, dit geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de huurovereenkomst kan worden opgezegd. Omdat Domica veel contact heeft met hypotheekverstrekkers kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Heeft u deze toestemming verkregen, of heeft u geen hypotheek?

Neem dan contact op met uw gemeente.  

De vergunning aanvragen bij de gemeente.
U dient het volledig ingevulde formulier in te leveren bij de gemeente, zij zullen vervolgens de aanvraag toetsen en zullen u bij akkoord de vergunning verschaffen. De toekenning van deze vergunning kan oplopen tot 6 weken. Om te zorgen dat er niet te veel tijd verstrijkt en u bij het verkrijgen van de vergunning gelijk een huurder heeft, laat dan een van onze adviseur u helpen.  
 
Wat behoort er te worden vermeld in de vergunning?

Onder andere behoort de duur van de vergunning vermeldt te worden. U kunt de vergunning initieel voor 2 jaar aanvragen, hierbij is verlenging mogelijk. De vergunning is verlengbaar met telkens 1 jaar, waarbij de maximale geldigheid van de vergunning 5 jaar is.

Ik heb mijn leegstandvergunning ontvangen en hoe nu verder?
Neem contact op met uw adviseur van Domica Eindhoven. Wij zullen uw woning opnemen en met u een verhuurplan opstellen om snel de juiste huurder te vinden. Omdat u verhuurd via de leegstandwet is het verstandig goed duidelijk te hebben wat de condities zijn voor de huurder. Omdat Domica Eindhoven een groot zoekersbestand heeft kunnen wij nu de match gaan maken met de juiste kandidaat. Zodra de juiste kandidaat is gevonden en goedgekeurd voor u zullen wij zorgen voor een huurovereenkomst op maat. Bovengenoemde condities dienen hierin opgenomen te worden.

Uw woning in de regio Eindhoven is verhuurd onder de leegstandwet en u toch verkopen!

Domica Eindhoven
Hoogstraat 10
5611 JR Eindhoven
Email   : Eindhoven@domica.nl
Tel       : 040-7820040