Domica

18 объектов было сдано в аренду за последние 30 дней.

Huurprijzen eerste kwartaal 2016 met 6,2% gestegen

Particuliere verhuurders verhogen huurprijzen

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de huurprijzen in de vrije sector in Nederland gestegen met 6,2% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. De gemiddelde huurprijs steeg in een jaar tijd van € 12,61 tot € 13,38 per vierkante meter per maand. De huurmonitor van Pararius.nl signaleert een duidelijke opwaartse trend in de huurprijs van woningen in de vrije sector. Pararius wijt de stijging van de huurprijs aan de grote vraag naar huurwoningen in de vrije sector in combinatie met particuliere verhuurders die de opgelegde bemiddelingskosten van de makelaar verrekenen in de huurprijs.

 

Huurder gebaat bij aanhuurmakelaar
Een huurder zich nu meer dan ooit bij moeten laten staan door een eigen makelaar. De belangen van de huurder delven het onderspit en dat is niet meer dan logisch wetende dat de makelaar, of hij nu wil of niet, in dienst staat van, en betaald wordt door, de verhuurder. Elke huurder zou er dan ook verstandig aan doen zich bij te laten staan door een aanhuurmakelaar die uit zijn naam en in zijn belang een woning voor hem aanhuurt bij een verhurende makelaar. De huurder betaalt dan alsnog eenmalig bemiddelingskosten maar is op de lange termijn wel veel beter af. Veel huurders realiseren zich dit niet. De verhuurmakelaars van Domica kunnen huurders deze dienst bieden. Een aanhuurmakelaar berekent doorgaans ongeveer een maand huur aan bemiddelingskosten. Een aanhuurmakelaar die 4% van de huurprijs weet af te onderhandelen verdient zichzelf terug op een huurtermijn van twee jaar.

Voorraad vrije sector huurwoningen in Nederland te klein 
Er is in Nederland een groot tekort aan huurwoningen in het luxere vrije sector segment zonder wachtlijsten. Een meer evenwichtige verdeling tussen het aandeel sociale huurwoningen en het aandeel vrije sector woningen is cruciaal voor een goed doorstromende woningmarkt. Momenteel is slechts een op de twintig woningen in Nederland een huurwoning in de vrije sector. Acht van deze twintig woningen zijn sociale huurwoningen, de overige elf zijn koopwoningen. Nederland heeft met 38% van de totale woningvoorraad internationaal gezien verreweg het grootste aandeel sociale huurwoningen in haar woningvoorraad.

 

Lichte toename huuraanbod 
De afgelopen kwartalen nam het huuraanbod in de vrije sector licht toe. De eerste effecten van de toenemende woningproductie en beleggingsactiviteiten in de vrije sector worden zichtbaar. Het zal echter nog wel even duren voordat een echte verschuiving naar een groter aandeel huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd wordt.

Regionale verschillen in Nederland 
Net als op de koopmarkt zijn er grote verschillen per regio op het gebied van huurprijzen. De huurprijzen in de Randstad zijn verreweg het hoogst. Noord Holland waar Amsterdam een groot deel voor haar rekening neemt voert de ranglijst aan met € 19,20 per m2 per maand. Drenthe is momenteel de goedkoopste provincie om een woning in de vrije sector te huren met € 7,60 per m2 per maand.De gemiddelde huurprijs van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland ligt hoger dan de andere provincies in Nederland. Zonder deze drie provincies zou de huurprijs in Nederland uitkomen op een lager gemiddelde van € 9,43 per m2 per maand. Dit houdt in dat men buiten de Randstad voor een woning van 100 m2 in de vrije sector gemiddeld ongeveer € 943,- per maand aan huur betaalt.

Huurprijzen in de zes grootste steden
Met uitzondering van Tilburg, stegen in de zes grootste steden van Nederland de huurprijzen in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. Amsterdam was wederom koploper waar de huurprijs in een jaar tijd steeg met 11,5%. Utrecht + 8,2%, Rotterdam + 7,8%, Den Haag + 6%, Eindhoven + 4,9% en Tilburg – 3,6%. In de hoofdstad liggen de huurprijzen gemiddeld 50% hoger dan de huurprijzen in de vijf andere grote steden. Nog nooit eerder waren de huurprijzen in Amsterdam zo hoog. Uit het meest recente onderzoek van de gemeente Amsterdam (WiA 2015) blijkt dat hier zelfs 57% van de Amsterdamse woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Amsterdam heeft slechts 31% koopwoningen en slechts 12% vrije sector huurwoningen. Koopwoningen in Amsterdam zijn dermate schaars goed dat men er veel meer voor betaalt dan elders in Nederland. Dit resulteert in hoge huurprijzen voor een vrije sector woning omdat particuliere eigenaren die hun koopwoning verhuren een hoge huur vragen om hun hypotheeklasten op te vangen. De gemiddelde huurprijs in Amsterdam steeg het afgelopen jaar met 11,5% tot € 22,34 per vierkante meter per maand.”

 

Bron: Pararius, 27-4-2016 

 

Социальный